CSIZA CSABA BONTÓPERE
JÓ REGGELT KÍVÁNOK!

Így kezdődött.                                                           

 

Feleségem távozása után az alábbi levelet adtam át a fiam osztályfőnökének, aki nagyon megköszönte, hogy tájékoztattam, ugyanis nem  tudta mire vélni, hogy Bálint a tanítási órák alatt sírva fakad. 

 

"Tisztelt Tanítónők!

 

 Sajnálom, hogy ezen levelet meg kell írnom, de szükségét éreztem annak, hogy tájékoztassam Önöket az alábbiakról, mivel az elsődlegesen fiamat, Csiza Bálintot érinti.

 

Röviden szeretném összefoglalni a megelőző bő egy hét eseményeit:

 

Számunkra minden előzmény és ismeretlen ok nélkül, 2006.05.14-én (vasárnap) 09 óra körül, feleségem minden szó nélkül (nem mondta hová, kivel megy, meddig marad) távozott tőlünk. Semmi hírt nem adott magáról a nap folyamán. Bálinttal már izgultunk, hogy esetleg valami gond van vele, emiatt az esti órákban felhívtam, hogy mikor ér haza. Egy gyors válaszban közölte, hogy majd csak másnap ér haza és kinyomta a telefont, holott a távollétének további körülményeiről is szerettem volna megkérdezni. Hétfőn, késő délután ért haza. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy hol és kivel volt, és ezt miért nem közölte velünk előzetesen. Tömör válasza az volt, hogy elválik. Másnap sms-ben tudatta velem, hogy van valakije, miután rákérdeztem, mert egyéb okra nem tudtam gondolni.

A hét közepén az iméntihez hasonló, szó nélküli, két napos távolmaradása megismétlődött, habár ekkor azért este már küldött egy sms-t, hogy ma már nem jön haza.

 

Pénteken este, miután Bálint elaludt felöltözködött és 23 óra után ismét szó nélkül távozott tőlünk. Szombaton délután Bálint belázasodott, 38 °C-os láza lett, gyógyszert adtam neki, majd felhívtam a feleségemet, hogy lázas a gyermek, ha úgy érzi, haza kellene jönnie. Másfél óra múlva megjelent, néhány szót váltott Bálinttal, majd 10 perc múlva eltávozott.

 

Láttam ekkor Bálinton, hogy nagyon nem érti azt, ami zajlik körülötte, nagyon rosszul esik neki, hogy az anyukája nem maradt mellette és ekkor a gyermek nyelvezetén elmondtam neki a szomorú valóságot. Bálint ekkor említette, hogy neki erről már sejtése volt, ugyanis feleségem első távolmaradását megelőző napon 2006.05.13-án  megkérdezte tőle az anyukája, hogy mit szólna egy új apukához?. De arra nem gondolt volna, hogy a feleségem a számunkra idegen férfival tölti a napjait, éjszakáit, hétvégét, nem pedig mellette. Bálint nagyon rosszkedvű volt a hétvégén, lelkileg- érzelmileg nagyon megviselték a történtek. Szavaiból úgy vettem ki, hogy az a legkeserűbb a számára, hogy engem el akarnak szakítani tőle, valamint az, hogy miért lett az anyukája számára más férfi fontosabb, mint ő, a gyermeke. Erre sajnos én sem tudtam választ adni neki.

Feleségemet többször is tájékoztattam a hétvégén, hogy Bálint lelkileg teljesen össze van törve, ő nem reagált, nem jött hozzá.

 

Ma, (2006.05.22.) az iskolakezdés, reggeléig sem jött haza a feleségem, ezért úgy érzem, hogy tájékoztatnom kell Önöket a fentiekről, hogy Bálint szomorúságának, idegi kimerültségének, esetleges órai figyelmetlenségének az okát a fenti, szomorú eseményekben szíveskedjenek keresni.

 

Kérem Önöket, hogy amennyiben úgy ítélik meg Bálint esetleges rossz közérzetét, hogy jobb lenne, ha otthon pihenne szíveskedjenek a 06-XX-XXX-XXXX számon értesíteni és azonnal indulok a fiamért.

 

Tisztelettel: 

 

                                               Csiza Csaba

                                           tájékoztató szülő                                       tájékoztatott tanítónő 

 

2006.05.22.    

 

 

Így folytatódott: 

 

 

Miután eredménytelen volt, hogy én is és a kiborult, könnyes szemű Bálint is hiába kérte az édesanyját, hogy legalább esténként jöjjön hozzá, de ez is hatástalan volt, felkerestem a kerületi gyámhivatalban XXX XXXX előadót, aki azt javasolta nekem, hogy ne várjak semmire, indítsam el a gyermekelhelyezési pert. Ezt tettem.

 

 

 

                                                          "KERESETLEVÉL

 

Tisztelt Bíróság!

 

Alulírott Csiza Csaba, férj (szül.: 1965.06.03., Zalaszentgrót, anyja n.: XXX  XXXXX)

 

gyermekelhelyezési per

 

lefolytatása iránti kérelemmel fordulok Önökhöz, az alábbiak miatt:

 

Feleségem, Cs-né M. K. (szül: XXXXXX., XXXX, anyja neve: XXX XXXX) 2006.05.14.-én, minden előzetes bejelentés, és számunkra ismeretlen ok nélkül, önként, távozott tőlem és közös gyermekünktől, Csiza Bálinttól (szül.: XXXXXXX., Budapest, anyja n.: Cs-né M. K.)

 

Mindhármónk lakhelye: Budapest, XXXXX út XX. sz., fszt.

Feleségem az ezt követő, mai napig tartó bő két hét során nem tartózkodott életvitelszerűen a lakásban, mindössze néhány alkalommal és rövid időre jelent meg. Gyermekünk gondozását ez idő alatt én láttam el, természetesen zökkenőmentesen, ez soha nem jelentett nekem problémát. Mellékelem a gyermekünk tanítónői számára beadott tájékoztatómat, mely az első hét eseményeit tartalmazza, így ezt, itt külön nem részletezem. A következő napok folyamán, feleségem teljesen hasonló, - melléklet szerinti - két vagy többnapos távolmaradásai megismétlődtek, rendszeressé váltak.

Kezdettől fogva folyamatosan kértem a feleségemet, hogy a gyermek számára egy már önmagában is lelki traumát okozó bejelentést követően, legyen szíves a gyermeke mellett és közelségében lenni, legalább 6 - 8 hétig, amíg a gyermek valamilyen szinten feldolgozza azt, de kérésem hatástalan volt. Hatástalan volt az, hogy telefonon tájékoztattam feleségemet arról, hogy a gyermek lázas és idegileg, lelkileg rendkívül megviselte már a válási szándék bejelentése is, nemhogy még az édesanya rendszeres, napokra, éjjelekre, hétvégékre való távolmaradása. Hatástalan volt, amikor a gyermek tanítónőinek elmondása alapján, tájékoztattam a feleségemet arról, hogy gyermekünk - a korábbiaktól eltérően, - az iskolai órák alatt sírva fakad. Hatástalan volt, amikor gyermekünk több alkalommal kérte az édesanyját, hogy maradjon itthon vele, vagy éppen jöjjön haza.

 

Tisztelt Bíróság!

 

Úgy gondolom, hogy feleségem - fentiekben és a mellékletben megfogalmazott házastársi hűséget is sértő magatartása a családdal, de elsődlegesen és különösképpen a gyermekünkkel szembeni felelőtlenségét, önzését és közömbösségét juttatja kifejezésre.

Úgy látom, hogy feleségem egyik napról a másikra történő radikális, - a gyermek felé érzelemmentes, felelőtlen - változtatása rendkívül megviseli gyermekünk szellemi, idegi-és lelkivilágát, valamint, a gyermekünk normális erkölcsi értékrendjének fejlődését, kialakulását.

 

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy szíveskedjen határozni

 

  • Gyermekünk ideiglenes hatályú, majd végleges, nálam való elhelyezéséről
  • A feleségem által fizetendő tartásdíj megállapításáról
  • Feleségem, gyermekünkkel való kapcsolattartásáról

 

Melléklet:   - A gyermekünk tanítónői számára beadott tájékoztató levelem

      - Gyermekünk, Csiza Bálint születési anyakönyvi kivonata

                         

Budapest, 2006.06.01.                                               Tisztelettel:  Csiza Csaba

 

 

Tanúk:"

 

Folytatás következik ...